Werkwijze

Werkwijze

Na de aanmelding voorzie ik een intakegesprek waarin we grondig ingaan op het probleem maar ook bekijken wat goed loopt. We overleggen of het zinvol is om onderzoek en/of begeleiding op te starten. 


Op basis van de intake/eerste gesprekken wordt een probleemsamenhang gemaakt. Op basis daarvan krijgt de therapie verder vorm.


Tijdens de behandeling baseer ik mij hoofdzakelijk op principes uit de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie wordt tot op vandaag als één van de meest wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodes in de psychologie gezien. Ze gaat ervan uit dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op wat we in het verleden geleerd hebben over de wereld rondom ons (onze 'leergeschiedenis'). De gedragstherapie concentreert zich zowel op gedachten, gevoelens als gedragsverandering. 


Naast deze invalshoek wordt ook altijd bekeken op welke manier de context betrokken kan worden tijdens de begeleiding.