Werkwijze

Nicholas Stuart

Klinisch psycholoog

Psychotherapeut 

Specialisatie: kinderen & jongeren

Werkwijze

Na de aanmelding voorzie ik een intakegesprek waarin we grondig ingaan op het probleem maar ook bekijken wat goed loopt. We overleggen of het zinvol is om onderzoek en/of begeleiding op te starten. 


Op basis van de intake/eerste gesprekken wordt een probleemsamenhang gemaakt. Daarna stellen we samen een doelgericht plan op met concrete acties.


Tijdens de behandeling baseer ik mij hoofdzakelijk op principes uit de gedragstherapie. Hierbij wordt verondersteld dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op hoe we in het verleden geleerd hebben over de wereld rondom ons (onze 'leergeschiedenis'). De gedragstherapie concentreert zich op gedragsverandering. Het is de bedoeling om minder gewenste gedragspatronen te vervangen door aangepast gedrag. Ook denkpatronen die een probleem in stand houden worden aangepakt.


De gedragstherapie wordt tot op vandaag als één van de meest wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodes in de psychologie gezien.


Copyright @ All Rights Reserved